Ostatnie wiadomości:

Kredyt na budowę domu przyznawany jest przez wiele banków działających na terenie naszego kraju. Wnioski o jego przyznanie mogą składać również osoby, które zdecydują się budować dm systemem gospodarczym. Osoby, które zamierzają budować dom w takim trybie zaciągając na ten cel kredyt hipoteczny, muszą pamiętać o konieczności dostosowania się do wymogów stawianych przez bank. Dotyczą one między innymi tego, że koszt budowy musi zostać precyzyjnie określony.

Wkład własny

Kredyt na dom: co warto wiedzieć?Osoby, które chcą dostać kredyt hipoteczny na budowę domu (nie ma znaczenia w jakim systemie będzie on budowany), muszą posiadać własne środki w wysokości co najmniej 20 procent wartości zabezpieczenia kredytu. Za wkład własny banki uznają wartość działki, na której stanie dom oraz posiadane oszczędności. Kredytobiorca musi posiadać wycenę działki, a w przypadku oszczędności – wyciągi z kont bankowych. Osoba, która składa wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego może również zadeklarować, że środki na wkład własny będą pochodzić np. ze sprzedaży mieszkania. Na poczet wkładu własnego bank może zaliczyć rozpoczęte prace budowlane, ale jest warunek: muszą one zostać rozpoczęte przed złożeniem wniosku kredytowego. Warto wiedzieć, że w większości banków, kredytobiorcy, którzy wniosą wysoki wkład własny, mogą otrzymać tańszy kredyt.

Kosztorys budowy

Jest bardzo ważnym elementem wniosku kredytowego. Musi został przygotowany bardzo rzetelnie na bankowym druku. W kosztorysie kredytobiorca musi podać szacunkowy koszt wykonania poszczególnych prac budowlanych. W przypadku budowy systemem gospodarczym kosztorys musi zostać przygotowany samodzielnie przez kredytobiorcę. Ale uwaga! Bank może wymagać, aby został on podpisany przez osobę, która ma stosowne uprawnienia.

Dokumenty, które należy dołączyć

Do wniosku o kredyt hipoteczny na budowę domu kredytobiorca musi dołączyć mnóstwo dokumentów. Oprócz kosztorysu budowy będzie to między innymi odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis i wyrys z rejestru gruntów, decyzja o pozwoleniu na budowę.

Podobne wiadomości:  1. Zostaw swój komentarz!