Ostatnie wiadomości:

Rentier to pojęcie zaczerpnięte z rynku finansowego, pochodzące z języka francuskiego. Według definicji słownikowej oznacza osobę, która żyje w kraju kapitalistycznym i utrzymuje się z procentów od wypożyczonego kapitału, z dochodu z papierów wartościowych, takich jak akcje czy obligacje. Rentier ma wiele uprawnień, które pozwalają mu czerpać wymierne zyski z posiadanych oszczędności.

Rentier z dużymi oszczędnościami

Rozwijając pojęcie słownikowe, należy powiedzieć, że rentier jest osobą posiadającą pokaźny majątek, który generuje zysk. W kategorii rentierskiej mogą być kwalifikowane osoby osiągające przychody z tytułu praw autorskich do dzieła czy osoby, które regularnie otrzymują tantiemy ze swoich patentów.

Kim jest rentier i jakie ma uprawnienia?

Co zalicza się do podstawowych dochodów rentiera?

Rentier prowadzi inwestycje z udziałem swojego majątku, które pozwalają mu osiągać systematycznie zyski. Do podstawowych źródeł przychodów rentiera zalicza się:

  • akcje i obligacje,
  • lokaty bankowe,
  • surowce,
  • nieruchomości i inne.

Cechą szczególną bycia rentierem jest to, że może on w licznych bankach zakładać lokaty rentierskie. To szczególny typ lokat o stałym, bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu, oferowanym dla osób, które chcą oszczędzać w ten sposób długoterminowo. Okres minimalny, na jaki można założyć taką lokatę w zależności od banku, może wynosić zwykle powyżej 12-18 miesięcy. Odsetki z depozytu terminowego rentiera wypłacane są regularnie, co kilka miesięcy od daty skorzystania z takiego produktu lokacyjnego. Trafiają one na wskazany przez posiadacza rachunek lub są dopisywane do depozytu.

Lokata rentierska jest mało popularnym produktem, traktowanym przez wielu konsumentów jako ekskluzywny  depozyt dla wybranych, dostępny dla tych osób, które dysponują dużym kapitałem. Jednak banki oferują takie produkty również mniej zamożnym klientom, którzy gotowi są do powierzenia swoich oszczędności na dłuższy czas. Różnica pomiędzy zwykłą lokatą a lokatą rentierską tkwi w sposobie wypłacania odsetek – w przypadku tradycyjnych depozytów trafiają one do klienta po zakończeniu lokaty, a u rentierów są wypłacane w regularnych cyklach, np. co 3 miesiące.

Podobne wiadomości:  1. Zostaw swój komentarz!