Ostatnie wiadomości:

Obserwowanie zmian pogody człowiek prowadził od czasów prehistorycznych. Pierwsze prace nad badaniem ciśnienia atmosferycznego prowadził jednak dopiero żyjący w XVI wieku Galileusz. Dokładne obserwacje pogody i pomiar ciśnienia stały się możliwe dopiero po wynalezieniu przez Evangelistę Torricellego prostego urządzenia do pomiarów ciśnienia. Urządzenia to nazwano barometrem. Zasada obecnie znanych barometrów jest bardzo różna, dlatego wyróżniamy dziś barometry cieczowe i sprężynowe.

Jak działa barometr cieczowy?

Barometr cieczowy składa się ze szklanej rurki. Jeden jej koniec jest zamknięty, aby nie wyciekała znajdująca się w niej rtęć. Barometry cieczowe napełnia się rtęcią z uwagi na to, iż metal ten ma większy ciężar właściwy od wody. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego stosowna jest rtęć. Okazało się, że w bardzo niskich temperaturach (nawet -36 stopni Celsjusza) rtęć nadal zachowuje jak ciecz. Dzięki temu pomiary ciśnienia atmosferycznego można wykonywać nie tylko latem, ale również zimą. Ciśnienie atmosferyczne działa na rtęć poprzez otwarty koniec rurki, może ona przemieszczać się w górę (ciśnienie rośnie) lub w dół (ciśnienie spada). Wartość ciśnienia mierzoną barometrem cieczowym podaje się w milimetrach słupa rtęci albo w hektopaskalach.

Czym mierzy się ciśnienie atmosferyczne?

Działanie barometru sprężynowego

Barometr sprężynowy został zbudowany przez Luciena Vidie w 1843 roku. Ten typ barometru określany jest także mianem aneroidu. To również proste urządzenie pomiarowe składające się ze szczelnie zamkniętej puszki, w której jest próżna. Do budowy aneroidów wykorzystywana jest cienka blacha z hartowanej stali lub ze stopu srebra i niklu. Puszka zmienia swoją objętość, gdy zmienia się ciśnienie atmosferyczne; gdy ciśnienie zaczyna rosnąć – ściany puszki kurczą się. Odwrotne zjawisko zachodzi, gdy ciśnienie atmosferyczne spada. Mimo bardzo prostej budowy barometr sprężynowy mierzy ciśnienie w wyjątkowo precyzyjny sposób.

Ciśnienie atmosferyczne to tylko jedna z mierzonych wartości. Ciśnienie mierzy się nie tylko barometrami.

Współczesne barometry mogą służyć zarówno do celów prywatnych, jak i przemysłowych: https://www.test-therm.pl/katalog-produktow/cisnienie/barometry

Podobne wiadomości:  1. Zostaw swój komentarz!